Konsekvenser ved ubetalte regninger

Din gæld stiger

Når du skylder penge, kan der pålægges rykkergebyrer for at minde dig om din manglende betaling. Der kan også pålægges renter, og hvis sagen overdrages til inkasso pålægges der yderligere inkassoomkostninger oven i det du allerede skylder. En lille gældspost kan derfor hurtigt stige til et uoverskueligt beløb, hvis du ikke reagerer.

 

Du risikerer at blive sendt til fogeden

Kreditorer, dem du skylder penge, kan bede fogedretten om hjælp til at indkræve det skyldige beløb. Det betyder, at du skal møde op i fogedretten, hvor kreditor også vil være mødt. Møder du ikke op, kan du blive efterlyst hos politiet og arresteret med henblik på at blive bragt til retten.

I fogedretten vil du blive afkrævet det fulde beløb, og der kan foretages udlæg i dine aktiver. Ejer du fx en bil eller fast ejendom, kan der tages udlæg i det. I værste fald kan dit aktiv blive solgt på auktion. I fogedretten har du pligt til at tale sandt og svare på de spørgsmål, der bliver stillet.

Når sagen bliver sendt til fogedretten, bliver der pålagt ekstra omkostninger, som du skal betale.

 

Registreret som dårlig betaler

Betaler du ikke din gæld, kan du risikere at blive registreret som dårlig betaler i registrer såsom RKI og Debitor Registret. Det betyder, at dine muligheder for at låne og købe på kredit forringes betydeligt, da de fleste pengeinstitutter og virksomheder benytter dette som et led i deres kreditvurdering af dig.

At blive registreret kan faktisk være en hjælp til dig, da du vil have sværere ved at optage ny gæld, og derved forgælde dig yderligere.

 

Der kan blive lukket for ydelsen

Betaler du ikke dine regninger for vand, varme eller el kan selskaberne lovligt lukke for adgangen til rent drikkevand, varme i de kolde vintermåneder og strømmen hos dig. Ligeledes kan teleselskaber lukke for forbindelsen på din mobiltelefon eller internet, hvis du ikke betaler.

 

Kontakt er vejen frem

Det kan ALTID bedst betale sig at tage kontakt til dine kreditorer, end at lade være. Jo tidligere i forløbet du tager kontakt desto bedre, da du oftest kan undgå mange af konsekvenserne forbundet ved ikke at betale.