X

Om Collectia

Kredithanterarna byter namn till Collectia

Sedan 2018 ingår Kredithanterarna i Collectia Group. Kredithanterarna byter nu namn till Collectia. Vi är samma människor och gör samma saker som tidigare men vi tycker det blir tydligare när vi har samma namn som vi har i övriga länder Collectia verkar inom.

Genom att ingå i Collectia Group kan vi utveckla våra system mer effektivt till gagn för era samarbetspartners och era kunder. En fördel är exempelvis, enklare och snabbare sätt för era kunder att betala sina skulder för att ni ska få bättre kassaflöde och samtidigt nöjdare kunder. Det ger oss även bättre möjligheter när det gäller olika former av finansiering till våra samarbetspartners. Ytterligare en fördel att ingå i Collectia är att vi kan hjälpa våra kunder på flera marknader då Skandinavien och Tyskland nu är vår hemmamarknad.

Lite om Collectia

Vi hjälper ett stort antal nordiska företag med fakturahantering, inklusive kravhantering av försenade obetalda fakturor. Vi har gjort detta sedan 1998.

I alla våra samarbetsavtal påpekar vi att endast verkliga, obestridda och försenade fakturor kan överlämnas till oss av företag. Vi gör allt vi kan för att säkerställa kvaliteten på detta.

Vi behandlar alla med respekt

  • Collectias ståndpunkt att en utebliven betalning i grund och botten beror på ett misstag
  • Vi behandlar alla med respekt baserat på filosofin att förfallna, obetalda räkningar måste hanteras på ett korrekt och rättvist sätt. Därför hjälper vi dig gärna att ingå en avbetalningsplan som ett betalningsalternativ, om det kan hjälpa dig i din situation.
  • Vi behandlar alla invändningar på allvar och på grundval av att invändningen är verklig tills borgenären har visat det motsatta
  • Vi vill hjälpa alla att hantera sina skulder genom kompetent och professionell rådgivning.