X

Har du mottagit ett brev?

Du har fått ett brev då ett företag har vänt sig till oss för att de saknar en betalning från dig.
Läs mer här

Önskar du betala nu?

Här kan du betala din räkning direkt eller få hjälp med att lägga upp en avbetalningsplan.
Betala

Vill du se ditt ärende?

Här kan du se och följa ditt ärende från oss. I brevet vi skickade kan du se ditt ärendenummer och användar-ID.
Logga in med PIN-kod från brevet Logga in med BankID
OBS! Finns det en PIN- KOD angivet på ditt inkassokrav kan du inte logga in med BankID