X

Regler og lovgivning

D. 31. 2022 marts blev Kredinor en del af Collectia. Som besøgende på Kredinors hjemmeside viderestiles du derfor til denne side. Herinde kan du fortsat logge ind og se din sag. Klik her →

Love og regler du skal være opmærksom på

Collectia arbejder under gældende regler og lovgivning for inkassoinddrivelse i Danmark.

Her kan du læse nærmere om de regler, der regulerer området. Vi er opmærksomme på, at det juridiske sprog kan være svært at forstå, så har du spørgsmål til konkret lovgivning efter gennemlæsning, er du altid velkommen til at kontakte vores gældsrådgivere for nærmere afklaring.

Du kan kontakte os på 77 40 78 80 fra mandag til torsdag mellem kl. 8.00-16.00 og fredag mellem kl. 8.00-15.30.

Hvad er god inkassoskik?

Inkassoloven §9 fastslår at inkassofirmaer skal udøve god inkassoskik. Det betyder, at vi skal behandle dig respektfuldt og professionelt, og må ikke anvende metoder såsom: tvang, trusler, o.l.

Hos Collectia gør vi en dyd i at møde dig i øjenhøjde, og at forholde os neutrale i alle sager. Som udgangspunkt antager vi at den manglende betaling er en forglemmelse, og at en dårlig betaler ikke er lig en dårlig kunde. Vi gør vores yderste for at finde en løsning sammen, som passer dig og din situation.

Skal inkasso varsles?

Ja, jf. Bekendtgørelsen om udenretlige inddrivelsesomkostninger §3 skal du varsles inden din sag overdrages til inkasso. Varslet skal fremgå af det sidste rykkerbrev, som der sendes til dig.

I varslet skal det tydeligt fremgå, at manglende betaling inden for den anførte betalingsfrist vil kunne medføre, at sagen overdrages til inkasso, og at det kan medføre yderligere inddrivelsesomkostninger, som du hæfter for.

Du har krav på at have minimum 10 dages betalingsfrist fra varslet er sendt.

Hvis du fortsat ikke betaler din gæld, og sagen overgår til inkasso, så skal der sendes et yderligere varsel til dig jf. inkassoloven §10. Dette varsel er ofte kaldt et inkassovarsel eller påkravsskrivelse. Varslet er ofte pålagt inkassoomkostninger, som varslet i rykkerbrevet. Derudover vil det fremgå, hvilke yderligere tiltag, der kan ske ved fortsat manglende betaling, f.eks. at sagen kan blive indbragt for retten eller at der vil blive begæret konkurs, hvilket kan medføre yderligere omkostninger for dig.

Hvad skal inkassovarslet indeholde?

For at inkassovarslet er gyldigt, skal det indeholde alle oplysninger, som er nødvendige for at bedømme sagen. Det betyder at du skal oplyses om, hvilket krav der er tale om, hvilket ofte er nok med en eller flere fakturaer inkl. fakturanummer. Det skal tydeligt fremgå, hvilket beløb der kræves betalt, og at manglende rettidig betaling kan medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger.

Hvor mange dage har jeg til at betale min gæld, efter jeg har modtaget inkassovarslet?

Du har krav på minimum 10 dage fra inkassovarslet er sendt, til at betale din gæld.

Hvilke inkassoomkostninger kan jeg forvente?

Inkassobekendtgørelsen angiver de lovfastsatte omkostninger, som du kan blive pålagt i forbindelse med inkasso.

Der er forskel på, om dem du skylder penge, kører sagen selv via egeninkasso eller om de vælger at bruge et inkassofirma eller advokat, også kaldet fremmedinkasso.

Omkostningerne afhænger af hovedstolens værdi.

Hovedstol (fra-til) Inkassoomkostninger (ekskl. moms)
ved fremmedinkasso
Inkassoomkostninger (inkl. moms)
ved egeninkasso
0 – 1.000 kr. 400 kr. 300 kr.
1.001 – 2.500 kr. 700 kr. 500 kr.
2.501 – 5.000 kr. 1.000 kr. 650 kr.
5.001 – 10.000 kr. 1.300 kr. 850 kr.
10.001 – 25.000 kr. 1.700 kr. 1.150 kr.
25.001 – 50.000 kr. 2.250 kr. 1.400 kr.
50.001 – 100.000 kr. 2.850 kr 1.850 kr.
100.001 – 250.000 kr. 3.850 kr. 2.550 kr.
250.001 – 500.000 kr. 6.400 kr. 4.250 kr.
500.001 kr. – 6.400 kr. + 1% af den del af hovedstolen, der overstiger 500.000 kr. 4.250 kr. + 0,67% af den del af hovedstolen, der overstiger 500.000 kr.

Hvornår må jeg pålægges rentegebyr?

Hvis ikke andet er aftalt, er hovedreglen at der beregnes renter 30 dage efter fakturadatoen og kun op til 3 år. Er betalingsfristen fastsat i forvejen til mere end 30 dage, må du ikke kræves at betale renter før denne betalingsfrist er udløbet.

Hvad er en procesrente?

Betaler du ikke til tiden, kan du opkræves et rentegebyr for den tid, som du fortsat undlader at betale din gæld. Dette rentegebyr bliver kaldt en procesrente eller morarente. Renten fastsættes efter Nationalbankens udlånsrente plus et tillæg på ca. 8%.

Hvad kan jeg forvente at blive pålagt i rykkergebyr?

Kreditor er ikke pålagt at sende rykkere med rykkergebyr, men må gerne kræve dig at betale et rykkergebyr på højst 100 kr. pr. skrivelse. Der kan højest opkræves tre rykkergebyrer vedrørende samme sag, og der skal være minimum 10 dage mellem rykkerne.

Hvad er et inkassogebyr?

Der må ved overdragelsen til inkasso, gerne pålægges et inkassogebyr på 100 kr., som du skal betale.

Hvornår forældes en faktura?

På fakturaer er forældelsesfristen som udgangspunkt 3 år, hvilket betyder at du ikke kan forlange at få dit udestående tilbage, hvis der er gået 3 år, siden fakturaen blev udstedt. Er der aftalt forfaldsdato i betingelserne, regnes de 3 år fra betalingsdatoen. Er der tale om skadesager, er det fra skadesdatoen.

Er beløbet retsligt fastsat eller har du underskrevet en skyldnererklæring eller gældsbrev, er forældelsesfristen 10 år.

Hvad er omkostningerne, hvis min sag ryger i retten?

Hvis din sag ryger i retten, afhænger omkostninger af om du skal i Fogedretten eller Civilretten, samt størrelsen af sagens værdi.

Såfremt din sag ryger i Foged- eller Civilretten, så vil omkostningerne blive pålagt dig, der skylder penge.

 

Fogedsager
Betalingspåkrav 750 kr.
Civile sager
Sager under 100.000 kr. 750 kr.
Sager over 100.000 kr. 1.500 kr.
Berammelsesafgift – Civile sager over 100.000 kr.
Afgifterne beregnes på baggrund af sagens værdi
100.001-250.000 kr. 3.000 kr.
250.001-500.000 kr. 8.000 kr.
500.001-1.000.000 kr. 14.000 kr.
1.000.001-2.000.000 kr. 35.000 kr.
2.000.001-3.000.000 kr. 60.000 kr.
3.000.001-4.000.000 kr. 85.000 kr.
4.000.001-5.000.000 kr. 110.000 kr.
5.000.001-6.000.000 kr. 135.000 kr.
Over 6.000.000 kr. 160.000 kr.

Hvad er en betalingsanmærkning?

Har du fået rykkerer på regninger, som du ikke har betalt eller reageret på? så kan det være at du har en betalingsanmærkning, dvs. er registreret som dårlig betaler. En betalingsanmærkning registreres i RKI eller andre lignende gældsregistrer, såsom Collectias egen Debitorliste o.l. Unge under 18 må ikke være registreret med betalingsanmærkninger.

Som hovedregel, skal du have modtaget 3 skriftlige rykkere, som du ikke har reageret på, for at få en betalingsanmærkning. I den sidste rykker, skal du være varslet, om at du vil blive registreret i et gældsregister, hvortil du får en sidste chance for at betale din gæld tilbage indenfor 10 dage, med mindre andet er angivet. Man behøver dog ikke varsle registreringen, hvis der er et fundament (f.eks. skylderklæring, dom e.l.).

 

Regler for betalingsanmærkning afhænger af, hvem du skylder penge

 • Skylder du penge til det offentlige?
  Så skal beløbet, som du skylder være over 7.500 kr., før du kan få en betalingsanmærkning.
 • Skylder du penge til et finansielt institut fx. din bank?
  Så skal beløbet, som du skylder være over 1.000. kr, før du kan få en betalingsanmærkning.
 • Skylder du penge til en privat virksomhed?
  Så skal beløbet, som du skylder være over 200 kr. kr, før du kan få en betalingsanmærkning.

 

Hvad er konsekvenserne ved at være registreret som dårlig betaler? 

At være registreret som dårlig betaler, kan være en hindring for dig, som søger job i virksomheder, som kontrollere om du er registreret som dårlig betaler. Derudover kan det også have konsekvenser for dig, hvis du vil låne penge eller lave afdragsordninger, f.eks.hvis du skal:

 • Søge om banklån
 • Tegne forsikringer
 • Købe på afbetaling
 • Leje en bolig

 

Hvordan kommer man at med en betalingsanmærkning?

Som udgangspunkt skal en betalingsanmærkning fjernes, så snart du har betalt din gæld. 

Betaler du ikke din gæld, må du være registreret i max 5 år. Udløber din betalingsanmærkning, skal du være opmærksom på at din gæld stadig består, såfremt den ikke er betalt.